Uitleenregelement

 1. De speel-o-theek leent speelgoed uit uitsluitend aan leden van de speel-o-theek. Het speelgoed is in principe geschikt voor kinderen vanaf 0 jaar.
 2. Het lidmaatschapsgeld staat in de tarievenlijst vermeld.
 3. Kinderen kunnen onder begeleiding speelgoed uitzoeken; vier stuks speelgoed per lidmaatschapskaart. De leenkosten staan in de tarievenlijst vermeld.
 4. De uitleentermijn is gesteld op drie weken. Verlenging is slechts eenmaal mogelijk op voorwaarde dat het speelgoed niet is gereserveerd. Telefonisch verlengen, zie tarievenlijst, is mogelijk tijdens de openingsuren.
 5. Bij overschrijding van de uitleentermijn wordt een boete berekend, zie tarievenlijst. Na twee weken ontvangt u een herinneringskaartje, waarvan de portokosten voor uw rekening zijn.
 6. Er is een mogelijkheid om speelgoed te reserveren. De vergoeding hiervoor staat in de tarievenlijst.
 7. De lidmaatschapskaart is geldig een jaar vanaf de maand van inschrijving en kan elk jaar worden verlengd, hetgeen u zelf aan de administratie moet doorgeven. Als u dit verzuimt vervalt de kaart automatisch na twee maanden. Wilt u toch lid blijven, dan moet u zich opnieuw inschrijven.
 8. De werkgroep bepaalt het maximum aantal leden. Bij het overschrijden hiervan ontstaat er een wachtlijst.
 9. Leden dienen adreswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de administratie door te geven.
 10. Mocht onverhoopt een lidmaatschapskaart verloren gaan, dan is tegen betaling van € 1,50 een nieuwe kaart verkrijgbaar. Bij verlies van een klein speelgoedkaartje wordt een vergoeding van € 0,50 gevraagd.
 11. De speel-o-theek verwacht dat een lid het speelgoed schoon en compleet terugbrengt. Mocht er onverhoopt schade aan het speelgoed ontstaan, dan moet u dit zelf bij teruggave melden. Er kan een vergoeding worden gevraagd; dit ter beoordeling van de medewerkers. Bij verlies of grove beschadiging bent u verplicht de vervangingswaarde te betalen. Voor puzzels en spelletjes waarvan niets gemist kan worden geldt: bij stukje kwijt vergoeding van de dagwaarde van het spelletje of de puzzel.
 12. Mocht bij teruggave van speelgoed blijken dat dit incompleet is, dan vragen wij een bedrag van € 1,50 per onderdeel + € 0,50 administratiekosten. Mocht het vermiste onderdeel binnen 6 maanden worden teruggebracht, dan ontvangt u het betaalde bedrag (€ 1,50) terug. Indien echter het speelgoed door verloren onderdeel onbruikbaar is geworden, bepaald de schadecommissie de hoogte van het bedrag dat u als vergoeding moet betalen.
 13. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Met het uitgeven van een nieuw reglement vervallen de bepalingen van het vorige reglement.

 

Geldrop, januari 2013